Zaakgericht werken

rechthoek_knop

Zaakgericht Werken resulteert in verdere digitalisering en een meer efficiënte bedrijfsvoering.

Zaakgericht Werken is een integraal onderdeel van Gouwbelasting. Hierbinnen worden werkstromen ontsloten (zaakafhandeling) en vervolgens beheerd via Workflow management. De scans die het dossier vormen (aangemaakt vanuit het ZGW) administreert u in het embeddedDMS (documentbeheer).

rechthoek_knop

Zaakafhandeling

Alle informatie die nodig is voor de behandeling van de zaak is – voor alle betrokkenen – op elk moment toegankelijk. Dat geldt ook voor de bijbehorende gescande documenten.

rechthoek_knop

Workflow Management

Vanuit GouwBelastingen worden werkvoorraden inzichtelijk gemaakt en dossiers centraal als ‘zaak’ gebundeld. Dit geeft u de mogelijkheid de kwaliteit en de doorlooptijd van de processen te bewaken.

rechthoek_knop

Documentbeheer

Met embeddedDMS kunt u documenten van de belastingafdeling vastleggen, beheren, raadplegen, koppelen aan een dossier en langdurig archiveren. Conform de standaarden uit StUF-ZKN, RGB-Zaken en TMLO. Hiermee is aansluiting gecreëerd naar de archiefwet. En u voldoet aan de archiefeisen van het TMLO.