rechthoek_knop

Privacy Statement

GouwIT maakt software voor de lokale overheid waarbij verwerking van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is voor onze klanten. Wij hebben daarom een ruime ervaring met een zeer hoge mate van beveiliging van persoonsgegevens en het zorgvuldig omgaan daarvan. Wij stellen daarom ook hoge eisen aan onze eigen werkprocessen. We zijn erop gericht om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verzamelen en indien dit toch noodzakelijk is, om te allen tijde te voorkomen dat persoonsgegevens in de verkeerde handen vallen of misbruikt worden. Dit geldt ook voor u als u in contact komt met GouwIT. Daarom leggen we u graag uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Cookies en bezoekersgegevens

Functionele cookies worden geplaatst om de website goed te laten functioneren. Deze vallen buiten de cookiewet en hier hoeft geen toestemming voor gevraagd te worden. Deze cookies worden door uw browser gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te laten werken. We plaatsen zelf geen cookies.

Op onze website worden ook geen bezoekgegevens bijgehouden. Wij houden geen gegevens bij om uw interesses te volgen of anderszins. Wij hebben geen nieuwsbrief waarvoor u zich dient in te schrijven, onze nieuwsitems op onze website zijn voor iedereen toegankelijk.

 

Uw persoonsgegevens

Indien u in contact komt met GouwIT kan het zijn dat we een minimale set aan persoonsgegevens nodig hebben. Voor informatie aanvragen of vragen van algemene aard worden uw contactgegevens slechts tijdelijk bewaard door onze HR afdeling met als doel uw (aan)vragen te kunnen beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden na onze reactie direct definitief verwijderd. Wij delen uw gegevens niet met derden.

 

Sollicitaties

Bij een sollicitatieprocedure worden uw contactgegevens, CV en eventuele motivatiebrief beheerd door onze HR afdeling. Alleen de direct leidinggevende van de gevraagde functie ontvangt uw gegevens van onze HR afdeling. Na afsluiting van de sollicitatieprocedure worden al uw persoonsgegevens, inclusief alle gemaakte documentatie rondom de sollicitatie, binnen vier weken vernietigd.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Zowel de technische beveiliging als onze organisatorische omgang met uw persoonsgegevens is vastgelegd in protocollen welke jaarlijks door externe auditoren wordt gecontroleerd. Deze protocollen zijn opgenomen in ons ISO 27001 en ISAE 3402 normenkader en voor beide zijn we gecertificeerd.

 

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 10 Juli 2018. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement waarbij we ons houden aan de wetgeving. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens GouwIT

Voor vragen over ons privacy statement of verzoeken omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact