Basisregistraties

rechthoek_knop

GouwBasis

GouwIT ontwikkelt applicaties voor registratie, zoals de BAG, WOZ en WKPB. En we hebben GouwBasis, een gegevensmagazijn dat binnengemeentelijke applicaties kunnen gebruiken voor afname van gegevens.

 

Kant-en-klare datasets

Met GouwBasis zet u als gemeente, waterschap of samenwerkingsverband een belangrijke stap bij de invoering van het stelsel van Basisregistraties. Met deze applicatie levert u kant-en-klare datasets aan uw informatiepartners op de door u gewenste manier: via datasets of berichten.

 

Eenduidige informatievoorziening

GouwBasis geeft u de mogelijkheid om BAG en WOZ in samenhang te registreren. Daardoor kunt u gegevens veel efficiënter invoeren. Bovendien ontstaat zo een eenduidige en gestructureerde informatievoorziening.

 

 

Digikoppeling altijd mogelijk

GouwBasis ontsluit zowel administratief als via de kaart alle actuele en historische gegevens van objecten uit de BAG, WOZ, BGT en BRK, personen uit de BRP, bedrijven uit het HR en kentekengegevens uit de BRV. De applicatie kunt u raadplegen via een portaal en webservices (WMS/WFS) en sluit aan op het gemeentelijk GBA systeem en GBA-V via StUF-BG. Wilt u digikoppeling, dan bepaalt u zelf de leveranciers. Alle vrijheid dus.

 

De modules van GouwBasis

 • GouwBasis-WOZ en GouwTaxatie
 • GouwBasis-BAG
 • GouwBasis-Handelsregister (HR)
 • GouwBasis-Kadaster (BRK)
 • GouwBasis-Personen (BRP)
 • GouwBasis-Kentekens (BRV)
 • GouwBasis-Kaart (BGT)
rechthoek_knop

GouwWOZ

De tool voor het aanmaken en onderhouden van WOZ-objecten. Naast de reguliere WOZ-objecten biedt GouwWOZ ook de mogelijkheid uitgezonderde WOZ-objecten en roerende zaken te registreren.

 

Snellere verwerking

Het WOZ-proces begint met de registratie van een object op basis van adres, locatie of kadastraal perceel, waarop u meerdere objecten kunt registreren. Ook kunt u objecten in bulk opvoeren, samenvoegen en splitsen. Resultaat: snellere verwerking van grote hoeveelheden gegevens.

 

Verschillende relaties vastleggen

Bij een object kunt u verschillende relaties vastleggen, zoals relaties met kadastrale objecten, adressen en sluimerende objecten. Kadastrale objecten en sluimerende objecten worden binnen GouwWOZ onderhouden, waarbij aan sluimerende objecten ook weer kadastrale objecten gekoppeld worden. De adressen komen uit de BAG-administratie. Ook wordt de relatie tussen een WOZ-object en een BAG-object vastgelegd. Belanghebbenden, inclusief volledige historie, zitten in de subjecten-administratie, die gevoed wordt door onder meer de koppeling GBA.

 

 

 

Koppeling GBA

Met de koppeling GBA worden gebruikersmutaties geautomatiseerd verwerkt. Als de grondslagen op het aantal personen gebaseerd worden, kunnen ook de grondslagen geautomatiseerd worden bijgewerkt. De koppeling GBA kan worden gerealiseerd met StUF-BG of LO3-berichtenverkeer. Zo maakt het niet uit met welk GBA-systeem wordt gekoppeld.

 

Koppeling Kadaster

Wijzigingen in kadastrale gegevens, filiaties en mutaties, kunnen eenvoudig met een koppeling worden opgehaald vanuit het kadastrale systeem, bijvoorbeeld GouwKadaster. Filiaties zijn samenvoegingen en splitsingen van percelen. Mutaties zijn wijzigingen in de gegevens van het perceel, zoals de wijziging van een belanghebbende. De koppeling haalt deze gegevens op en verwerkt ze in GouwWOZ. De transacties waaraan een object is gekoppeld, worden doorgevoerd naar de taxatiemodule, als voeding voor de permanente marktanalyse en modelmatige waardebepaling.

rechthoek_knop

‘De mensen van GouwIT verbeteren GouwTaxatie voortdurend. Ingegeven door nieuwe wetgeving én door de input van taxateurs. Ik zit in de Werkgroep Taxatie die regelmatig praat met GouwIT – zo geven we de ontwikkelaars input, die we ook terugzien in de applicatie. Ik kan ermee werken volgens m’n eigen visie – ik blijf de baas. Van alle pakketten die ik gezien heb, vind ik GouwTaxatie het meest toegankelijk en inzichtelijk. Erg fijn werken.’

Linda Dirksen, Gemeente Nijmegen
rechthoek_knop

‘Met GouwBAG hebben we nu betrouwbare bestanden. Ook gaf de implementatie een impuls aan het efficiënter maken van onze organisatie: de mensen die werken aan BAG, WOZ, Belastingen en Taxatie zitten nu bij elkaar en kunnen hun werk goed afstemmen. Ook sterk: de toekomstige koppeling van GouwBAG aan andere systemen voor basisregistratie – zoals WOZ, BGT, BRK en BPR – gaat ons een schat aan informatie opleveren.’

Gerhard Maring, Gemeente Midden-Drenthe
rechthoek_knop

GouwTaxatie

GouwTaxatie is een apart onderdeel van GouwWOZ.
Het stelt u in staat WOZ-objecten jaarlijks te herwaarderen.

Permanente marktanalyses

Om de WOZ-waarde van uw woningen en niet-woningen te bepalen, maakt GouwTaxatie permanente marktanalyses en modelmatige waardebepalingen. Dat gebeurt op basis van het gekozen model en de bruikbare transacties. Na goedkeuring van de taxatiemedewerker worden de waarden opgevoerd in de taxatiekaarten en beschikbaar gesteld voor de heffenmodule.

 

 

 

De taxatiekaarten zijn de kern van GouwTaxatie. Met historische gegevens per object maken ze de module overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

 

Uitbreiden met koppelingen

 • TIOX: voor het taxeren van incourante objecten
 • Bouwvergunningen: voor het registreren van bouwvergunningen
 • Internetvraagprijzen: levert vraagprijzen van objecten, inclusief objectfoto’
 • Cyclorama: voor 360˚ panoramafoto’s van de objecten.

Eén vaste contactpersoon

Wel zo duidelijk: bij GouwIT krijgt u één vaste account manager. En niet elk jaar een andere, want onze mensen zijn trouw aan GouwIT en aan hun klanten. Bij uw account manager kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen. De persoonlijke klik, dat werkt het beste.

rechthoek_knop

GouwBAG

Centraal en geautomatiseerd basisgegevens over adressen en gebouwen in uw gemeente bijhouden. GouwBAG maakt het mogelijk. Het helpt u deze informatie snel beschikbaar te stellen en zo uw dienstverlening te verbeteren.

 

Wizards en brondocumenten

In GouwBAG kunt u gegevens over adressen en gebouwen vastleggen en onderhouden. Om te borgen dat alleen correcte en volledige gegevens worden ingevoerd, gebruikt GouwBAG wizards en brondocumenten.

 

Minimale foutkans

Wizards zijn schermen die u stap voor stap helpen om gegevens in te voeren of te wijzigen. Zij begeleiden u door het proces. Bepaalde velden in de wizards zijn verplicht of kunnen alleen worden voorzien van een bepaalde waarde. Zo wordt voorkomen dat uw BAG-gegevensbeheerder een verblijfsobject opvoert zonder bijbehorend pand. De kans op fouten is dus minimaal.

 

Het brondocument

Een toevoeging aan of wijziging van uw BAG-gegevens is altijd het gevolg van een besluit. Dit besluit moet formeel worden vastgelegd in een document, het brondocument.

Dit vormt in GouwBAG het startpunt van het proces om nieuwe gegevens op te voeren of bestaande te wijzigen. Door een (gescand) brondocument in het systeem op te nemen, zijn uw gegevens volledig en controleerbaar. Documenten kunt u toevoegen met het interne documentmanagementsysteem en blijven altijd te raadplegen. Een koppeling met een DMS-systeem van derden behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Geometrisch inzichtelijk

U kunt uw BAG-gegevens geometrisch inzichtelijk maken door gebruik te maken van de geïntegreerde GIS-module of een GIS-systeem van derden. Als de voorlopige of definitieve geometrie in een GIS-systeem van derden wordt ingetekend, kunt u met berichtenverkeer het pandvlak of het verblijfsobject aanleveren aan GouwBAG.

Goed luisteren

Onze ontwikkelaars praten vaak met onze klanten, in forums en werkgroepen. Wat wat wil de ambtenaar? Waar loopt hij tegenaan? Hoe kan zijn werk efficiënter? Door goed te luisteren, is onze software toegankelijk en transparant. En kan de ambtenaar snel en plezierig werken.