rechthoek_knop

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van GouwIT. Door deze te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wilt u op basis van deze gegevens meer informatie? Dan adviseren wij contact met ons op te nemen.

 

Gebruik van onze website

De informatie op gouwit.nl is uitsluitend bedoeld om in algemene zin te informeren. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Hoewel GouwIT de grootste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. GouwIT wijst elke aansprakelijkheid van de hand ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

 

Informatie gebruiken

GouwIT behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GouwIT. U mag informatie op deze website wel afdrukken en downloaden – mits voor eigen gebruik.

 

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, behandelt GouwIT vertrouwelijk. Persoonsgegevens of adresgegevens gebruiken we uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.