Goed nieuws vanuit VNG Realisatie!

GouwIT goedgekeurd voor A2A koppeling Na Rotterdam is GouwIT de tweede partij die succesvol is aangesloten op de A2A koppeling van het Inlichtingenbureau. Dit had best wat voeten in de aarde, o.a. doordat de ketentestomgeving voor de Polisadministratie een aantal weken niet beschikbaar was. Inmiddels zijn alle testresultaten opgeleverd en door het programma goedgekeurd, dus mag GouwIT naar de productieomgeving.  Wij feliciteren GouwIT met dit resultaat en hopen dat de gemeenten en samenwerkingsverbanden die gebruik…

Voortgang Berichtenverkeer WOZ – taxatiebureaus

Momenteel hebben GouwIT en Ortec de koppeling op basis van berichtenverkeer onderling getest. Deze leverancierstest bestond uit het uitwisselen van diverse berichten zoals vooraf vastgelegd in een testprotocol. Naast verschillende berichten zijn ook diverse objecten met verschillende taxatiemethodieken succesvol uitgewisseld. De volgende fase bestaat uit het testen van de koppeling door klanten. Begin februari zal de koppeling worden geïnstalleerd op een testomgeving bij GBTwente en zullen GBTwente, Tribuut en BS-OB gezamenlijk een testtraject doorlopen bij…

Security en governance “Goed bestuur ter bevordering van ontwikkeling en veiligheid”

De wereld van informatiebeveiliging is continu aan verandering onderhevig. De eisen die gesteld worden aan uw organisatie op het gebied van ICT en informatiebeveiliging worden steeds strenger. Wij willen onze klanten daarin als softwareleverancier maximaal ondersteunen. De eisen die gesteld worden aan binnengemeentelijk (berichten) verkeer sluiten inmiddels nauw aan bij de eisen die aan digitale loketten, buitengemeentelijk (berichten) verkeer, worden gesteld. Op verschillende onderdelen hebben wij hiervoor maatregelen getroffen.   GouwIT heeft besloten om naast de…

eIDAS ondersteuning

eIDAS-Verordening Europese burgers en bedrijven moeten vanaf 29 september 2018 bij alle Nederlandse organisaties binnen de publieke sector kunnen inloggen met de  nationale inlog oplossing (DigiD in Nederland). Dit hebben de EU-lidstaten in de eIDAS-Verordening vastgelegd.   Doelstelling De eIDAS-Verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen binnen de Europese Unie eenvoudiger online diensten in het buitenland kunnen afnemen van publieke organisaties. De eIDAS-Verordening is een eerste aanzet wat dit beperkt mogelijk maakt.   GouwIT en…

Berichtenverkeer WOZ – taxatiebureaus

Ook het uitwisselen van WOZ- en taxatiegegevens met een extern taxatiepakket maakt onderdeel uit van het Berichtenverkeer WOZ. Het voordeel van dit berichtenverkeer is dat het taxatiebureau direct op de hoogte is van objectmutaties en hertaxaties naar aanleiding van bezwaarschriften realtime aangeleverd kunnen worden. GouwIT is samen met 4Value hier een testtraject voor opgestart. Dit traject is begonnen met uitwisselen van technische documentatie over welke berichten ondersteund worden en welke gegevens verwerkt worden door beide…

GouwBAG, StUF GEO-BAG koppelvlak gecertificeerd

Op 23 november 2017 heeft GouwIT als 2e BAG-leverancier het StUF GEO-BAG koppelvlak certificaat behaald. Geonovum heeft de certificeringsscenario’s getoetst waarbij is aangetoond dat GouwBAG conform de standaard (geo-)informatie uitwisselt tussen de BAG- en BGT-applicatie van de gemeente(n) en vice versa. De doelstelling van dit koppelvlak is er voor te zorgen dat beide applicaties van elkaars gegevenswijzigingen op de hoogte worden gebracht i.v.m. de afhankelijkheden tussen de beide basisregistraties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de panden…

ISAE 3402

GouwIT heeft de ISAE 3402 type I verklaring behaald! Vol trots melden we dat GouwIT de ISAE3402 type I (SOC1 rapport) verklaring voor ons eigen datacentrum en hosting services heeft behaald. Ons datacenter voldeed al aan de hoogste eisen en wensen door haar volledige opbouw in 2015 volgens de NPR 5313 standaard en dat is nu ook onafhankelijk vastgesteld. Vanuit het datacentrum bieden we hosting services aan voor onder andere SaaS-oplossingen van onze Belastingsoftware. Met…

BDO certificeert Gouw2016

Wij zijn trots om u te informeren dat vanaf de release Gouw2016 7.5 voor GouwBelastingen en Gouw7 door accountantskantoor BDO zijn gecertificeerd. Tegenwoordig worden er hoge eisen gesteld aan onze software en producten, om deze kwaliteit te kunnen borgen zijn wij een certificeringstraject gestart met BDO. Op basis van een normenkader waarbij is getoetst op een betrouwbare werking van de primaire belastingprocessen is door BDO een ISAE 3000 verklaring afgegeven.   BDO IT-Audit & Assurance…