10/1/2019

Voortgang Berichtenverkeer WOZ – taxatiebureaus

Momenteel hebben GouwIT en Ortec de koppeling op basis van berichtenverkeer onderling getest. Deze leverancierstest bestond uit het uitwisselen van diverse berichten zoals vooraf vastgelegd in een testprotocol. Naast verschillende berichten zijn ook diverse objecten met verschillende taxatiemethodieken succesvol uitgewisseld.

De volgende fase bestaat uit het testen van de koppeling door klanten. Begin februari zal de koppeling worden geïnstalleerd op een testomgeving bij GBTwente en zullen GBTwente, Tribuut en BS-OB gezamenlijk een testtraject doorlopen bij GBTwente.

Zodra de testen akkoord zijn bevonden, zullen vervolgafspraken worden gemaakt om de koppeling bij de individuele klanten te implementeren.