1/8/2022

Update wet vereenvoudiging Beslagvrije voet (vBVV)  / Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag (WSKD)

Inmiddels zijn een aantal organisaties al enige tijd in productie met de koppeling vBVV. De ontwikkelingen van deze koppeling staan echter niet stil. Release 22-07 is op komst en deze bevat onder andere een modelmededeling generator waarmee via XML deze verstrekt zal worden door de rekentool wat als voordeel heeft dat deze vanuit de bron aangepast en verstrekt wordt.  Vlak daarna zal Release 23-01 verschijnen waarvoor in augustus de specificaties worden gedeeld.

Het streven van Release 22-07 is om deze uiterlijk 1 november 2022 in productie te laten gaan. Voor onze organisaties geldt dat wij via de externe gebruiker gaan duiden van welke versie u momenteel gebruikt maakt zodat dit voor u duidelijk herkenbaar zal zijn.

Voor de WKSD heeft er in mei 2021 een impactanalyse plaats gevonden waarbij wij als gesprekspartner optreden. Naar aanleiding hiervan zijn er conclusies en aanbevelingen gedaan. Naast het wetsvoorstel stroomlijning keten voor derdenbeslag en het Ontwerpbesluit stroomlijning keten voor derdenbeslag is een ketenstartarchitectuur1 opgesteld waarin is beschreven hoe een routeervoorziening onder de werktitel ‘Verbreding Beslagregister’ eruit kan komen te zien. Hier zullen op korte termijn weer oriënterende gesprekken over plaats vinden.

Uiteraard houden wij u over beide ontwikkelingen op de hoogte via onze mediakanalen.