GouwBelastingen ondersteunt alle processen van uw belastingafdeling. Kernwoorden zijn rijke schermen, eenvoud en open systemen.

GouwBelastingen bestaat uit de volgende kernmodulen: 

  • GouwWOZ vanuit de BAG worden nieuwe objecten/panden aangeleverd. Op basis van deze objecten worden in beginsel de WOZ onderdelen opgevoerd. Deze WOZ deelobjecten kunnen gekoppeld worden aan een BAG object. Naast de onderdelen die vanuit de BAG worden opgevoerd, kunnen WOZ deelobjecten opgevoerd worden zonder gekoppeld BAG object.
  • GouwTaxatie vormt een apart onderdeel van GouwWOZ en stelt u in staat om WOZ-objecten jaarlijks te herwaarderen.
  • GouwHeffen, kunt u alle object- en subjectgebonden heffingen registreren en opleggen. Door de mogelijkheid van het combineren van aanslagen over meerdere opdrachtgevers en verschillende heffingsjaren op één biljet is GouwHeffen het heffingsinstrument voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en waterschappen.
  • GouwInnen stelt u in staat om reguliere betalingen te verwerken, maar ook om opgelegde heffingen te innen met aanmaningen, dwangbevelen, betekeningen per post en beslaglegging.


Naast de verschillende modulen bestaat GouwBelastingen uit een aantal standaard componenten, zoals autorisatie, een rapportagetool, een fotokoppeling, workflow, een documentenmanager en spreadsheetfunctionaliteit.

Rijke schermen, eenvoud en openheid
De software van GouwIT onderscheidt zich van andere software door de rijke schermen, de eenvoud in gebruik en de open systemen. Dit biedt u als gebruiker verschillende voordelen. Neem de rijke schermen. Schermen met veel informatie. Alle informatie die u nodig heeft is op één pagina inzichtelijk, zodat u niet steeds van scherm hoeft te wisselen. U werkt vanuit totaaloverzichten en heeft minder handelingen nodig voor uw dagelijks werk.

Daarnaast is onze software eenvoudig in gebruik. U herkent uw werkprocessen in onze schermen en weet waar u mee bezig bent. Het gebruik is hierdoor laagdrempelig en ook nieuwe medewerkers hebben het zo onder de knie. Als aanvulling zijn onze verschillende softwaremodulen zowel zelfstandig als in combinatie met elkaar te gebruiken. U bent hierdoor niet afhankelijk van ons en u kunt zelf bepalen welke producten u inzet.

Koppelingen
Koppelingen met voedende en afnemende systemen zijn voor ons vanzelfsprekend. Wij zijn proactief bij de realisatie van een koppeling en vinden altijd het contact met de andere leverancier voor de onderlinge afstemming. Hierbij gaan we bij voorkeur uit van markt- en open standaarden. Voor de verwerking van een koppeling werkt u vanuit één scherm. Hierdoor heeft u geen papier nodig om de mutaties, inclusief uitval en signaleringen, te beoordelen en af te ronden.

Certificering
Tegenwoordig worden er hoge eisen gesteld aan onze software en producten, om deze kwaliteit te kunnen borgen, zijn wij een certificeringstraject gestart en hebben we het DigiD-Beveiligingsassessment doorlopen.

  • GouwBelastingen en Gouw7, release Gouw2016, is door accountantskantoor BDO ISAE3000 gecertificeerd. Op basis van een streng normenkader waarbij is getoetst op een betrouwbare werking van de primaire belastingprocessen is door BDO een ISAE 3000 verklaring afgegeven.
  • eGouw heeft succesvol het DigiD-Beveiligingsassessment van Logius doorlopen. GouwIT heeft voor haar klanten de TPM verklaring beschikbaar.
naar boven