Centraal en geautomatiseerd basisgegevens in uw gemeente bijhouden. GouwBasis maakt het mogelijk.

Als totaalsysteem voor alle basisregistraties helpt het u om informatie snel beschikbaar te stellen voor een verbetering van uw dienstverlening.
Met de invoering van de basisregistraties wil de overheid gegevens centraal gaan registeren. Namen van personen, namen van bedrijven, adressen, gebouwen, percelen en vele andere basisgegevens. Overheden zullen niet langer verschillende (afwijkende) administraties voeren voor deze basisgegevens, maar ze eenvoudig registreren in een centrale administratie.

Alle lokaal geregistreerde gegevens worden landelijk uitgewisseld binnen de overheid door zogenaamde landelijke voorzieningen. De landelijke voorzieningen zorgen ervoor dat nieuwe gegevens en wijzigingen ook bekend worden bij andere instanties en overheden en worden opgenomen in hun basisregistraties. Burgers hoeven hierdoor hun gegevens maar eenmaal te verstrekken.

De voordelen zijn actuelere en kwalitatief betere basisgegevens, een snellere beschikbaarheid van gegevens en hierdoor een verbetering van uw dienstverlening naar burgers en bedrijven.

Gegevensmagazijn
GouwBasis zal als beheerder van al uw basisgegevens een gegevensmagazijn vormen voor uw gemeentelijke softwaresystemen. Niet langer voert iedere afdeling een eigen administratie. Vanaf nu zullen afdelingen voor hun basisgegevens afhankelijk zijn van een basisregistratiesysteem, zoals GouwBasis.

GouwBasis ondersteunt de processen voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB), de Basisregistratie Kadaster (BKR) en de Basisregistratie WOZ en Basisregistratie Personen, Bedrijven en Instellingen. GouwBasis bestaat hiervoor uit verschillende modulen:

  • GouwBAG
  • GouwKadaster
  • GouwSubject
  • GouwWKPB
  • GouwWOZ.

Rijke schermen, eenvoud en openheid
De software van GouwIT onderscheidt zich van andere software door de rijke schermen, de eenvoud in gebruik en de open systemen. Dit biedt u als gebruiker verschillende voordelen. Neem de rijke schermen. Schermen met veel informatie. Alle informatie die u nodig heeft is op één pagina inzichtelijk, zodat u niet steeds van scherm hoeft te wisselen. U werkt vanuit totaaloverzichten en heeft minder handelingen nodig voor uw dagelijks werk.

Daarnaast is onze software eenvoudig in gebruik. U herkent uw werkprocessen in onze schermen en weet waar u mee bezig bent. Het gebruik is hierdoor laagdrempelig en ook nieuwe medewerkers hebben het zo onder de knie. Als aanvulling zijn onze verschillende softwaremodulen zowel zelfstandig als in combinatie met elkaar te gebruiken. U bent hierdoor niet afhankelijk van ons en u kunt zelf bepalen welke producten u inzet. Koppelingen zijn voor ons vanzelfsprekend en bij voorkeur gebaseerd op markt- en open standaarden.

Begeleiding door wizards
Om te borgen dat alleen correcte en volledige gegevens worden ingevoerd, maken alle modulen van GouwBasis gebruik van wizards. Wizards zijn schermen die u stap voor stap helpen om gegevens in te voeren of te wijzigen. Zij begeleiden u door het proces. Bepaalde velden in de wizards zijn verplicht of kunnen alleen worden voorzien van een bepaalde waarde. Hiermee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat uw BAG-gegevensbeheerder een verblijfsobject opvoert zonder bijbehorend pand. Zo wordt de kans op fouten geminimaliseerd.

Geometrie
GouwBasis bevat naast administratieve gegevens ook integrale geometrische gegevens. Deze kunnen inzichtelijk worden gemaakt door een combinatie van verschillende kaartlagen in GouwKaart of een GIS-systeem van derden.

Standaarden van EGEM
EGEM heeft voor de gemeentelijke basisregistraties een referentiemodel ontwikkeld, genaamd Referentiemodel voor het Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB). Dit referentiemodel is een standaard voor de gemeentelijke basisregistraties en de aansluitingen op het landelijke stelsel. GouwBasis is en zal voortdurend afgestemd blijven op het RSGB.

Voor de uitwisseling van gegevens tussen verschillende applicaties heeft EGEM StUF-BG ontwikkeld. GouwBasis maakt gebruik van deze standaard op basis van XML. Voor applicaties die geen StUF-BG ondersteunen vertaalt GouwESB of een broker van derden de basisgegevens naar datgene wat de afnemende applicatie wel begrijpt.

Mogelijke uitbreidingen
GouwBasis is het totaalsysteem voor al uw basisregistraties en bestaat uit de modulen GouwBAG, GouwKadaster, GouwSubject, GouwWKPB en GouwWOZ. GouwBasis is uit te breiden met GouwKaart voor het visualiseren van basisgegevens.

GouwBasis beschikt over koppelingen naar de landelijke voorzieningen, ieder GBA-systeem op de markt, een bedrijvenregister (Kamer van Koophandel of Cendris), documentmanagementsystemen en het Kadaster. U kunt GouwBasis verder uitbreiden met GouwLogging en GouwOntdubbelen (subjecten en adressen). Voor het ontsluiten van de basisgegevens kunt u optioneel gebruik maken van GouwESB. Deze open source broker zorgt voor de verspreiding van berichten naar applicaties binnen uw gemeente.

Wilt u meer informatie of een demonstratie? Wij komen graag bij u langs. U kunt ons bereiken via het contactenformulier.

naar boven