Met GouwBasisESB als berichtenmakelaar kunt u op robuuste wijze data uitwisselen tussen verschillende backoffice en midoffice applicaties.

 

GouwBasisESB ondersteunt belangrijke communicatiestandaarden en vertaalt berichten van de ene naar de andere standaard. Zo vormt GouwBasisESB het communicatiecentrum van al uw applicaties en zorgt voor een optimale afstemming van de gemeentelijke basis- en zaakgegevens. Gegevensuitwisseling tussen applicaties wordt steeds belangrijker. Uitwisseling tussen interne systemen, maar ook doorlevering naar bijvoorbeeld landelijk voorzieningen. Denk ook aan eGouw die aansluit op een reeds aanwezig digitaal loket. Of WKPB- en BAG-applicaties die de verplichting hebben om hun data aan te leveren aan de landelijke voorzieningen. Daarnaast zijn BAG-gegevens ook weer noodzakelijk voor een goede WOZ-administratie. En de WOZ-gegevens worden weer geleverd aan taxatiebureaus en externe afnemers. Het resultaat is een wirwar aan communicatie en uitwisseling van data.

StUF-Berichtenverkeer
Om al deze verschillende applicaties op gestandaardiseerde wijze met elkaar te laten communiceren is onder andere het StUF-berichtenverkeer in het leven geroepen. Echter binnen de StUF-berichten bestaan verschillende sectormodellen. Om te voorkomen dat de verschillende sectormodellen een goede uitwisseling in de weg staan, heeft GouwIT op basis van bewezen open source componenten een Enterprise Service Bus ontwikkeld voor de lokale overheid, genaamd GouwESB.

GouwESB vormt het centrale knooppunt in uw nieuwe service georiƫnteerde architectuur (SGA). Het koppelt uw GouwIT software aan vele andere applicaties, binnen en buiten uw gemeente. Vanuit Gouw-systemen kunnen berichten verstuurd worden naar GouwESB, waarna deze er voor zorgt dat berichten volgens het juiste sectormodel bij de gewenste afnemers worden afgeleverd. Ook andere applicaties kunnen hun gegevens aanbieden aan GouwESB.

GouwESB past uitstekend binnen de ambities van de NORA- en GEMMA-architecturen en sluit aan op het beleid van de overheid om open standaarden en open source te stimuleren.

Mogelijke uitbreidingen
Evenals GouwESB kunt u de volgende componenten naadloos in uw nieuwe service georiƫnteerde architectuur opnemen:

  • eNota voor het betalen van gemeentelijke aanslagbiljetten
  • eGouw voor de elektronische dienstverlening van gemeentelijke belastingen
  • GouwDMS voor documentbeheer
  • GouwZaak voor het zakenmagazijn, zaakafhandeling, werkstroombeheer en procesregistratie
  • GouwBasis voor het gegevensmagazijn en koppelingen naar de landelijke basisvoorzieningen.

Wilt u meer informatie? Wij komen graag bij u langs. U kunt ons bereiken via het contactenformulier.

 

 

 

 

naar boven