16/4/2018

GouwBAG, StUF GEO-BAG koppelvlak gecertificeerd

Op 23 november 2017 heeft GouwIT als 2e BAG-leverancier het StUF GEO-BAG koppelvlak certificaat behaald.

Geonovum heeft de certificeringsscenario’s getoetst waarbij is aangetoond dat GouwBAG conform de standaard (geo-)informatie uitwisselt tussen de BAG- en BGT-applicatie van de gemeente(n) en vice versa. De doelstelling van dit koppelvlak is er voor te zorgen dat beide applicaties van elkaars gegevenswijzigingen op de hoogte worden gebracht i.v.m. de afhankelijkheden tussen de beide basisregistraties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de panden registratie in de BAG en de BGT, maar ook aan huisnummerreekslabels.

Dit koppelvlak geeft een verdere invulling aan de GEMMA BGT- en BAG-beheercomponenten en zal een kwaliteitsimpuls geven aan beide basisregistraties. Voor gemeenten betekent dit ook dat er afscheid kan worden genomen van allerlei maatwerk-koppelingen tussen beide basisregistraties.