30/8/2018

eIDAS ondersteuning

eIDAS-Verordening

Europese burgers en bedrijven moeten vanaf 29 september 2018 bij alle Nederlandse organisaties binnen de publieke sector kunnen inloggen met de  nationale inlog oplossing (DigiD in Nederland). Dit hebben de EU-lidstaten in de eIDAS-Verordening vastgelegd.

 

Doelstelling

De eIDAS-Verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen binnen de Europese Unie eenvoudiger online diensten in het buitenland kunnen afnemen van publieke organisaties. De eIDAS-Verordening is een eerste aanzet wat dit beperkt mogelijk maakt.

 

GouwIT en eIDAS

Welke gegevens stelt u beschikbaar aan uw Europese websitebezoekers?

Dit is vooralsnog beperkt. Om gegevens te kunnen ontsluiten moet er een unieke match gemaakt kunnen worden. Op dit moment is dat niet mogelijk. De huidige versie van eIDAS (1.11) voorziet alleen in het communiceren van voorletters, achternaam en geboortedatum. Een unieke match met de betreffende belanghebbende in uw database is daardoor niet mogelijk.

 

De mogelijkheden beperken zich op dit moment tot het aanbieden van diensten waarbij het niet verplicht is te matchen op BSN nummer. Anders gezegd de diensten waarbij geen persoonsgegevens verstrekt hoeven te worden.

Belangrijk om op te merken is dat het niet verplicht gesteld wordt om alle beschikbare diensten via eIDAS beschikbaar te stellen. Alleen de aansluiting, het kunnen inloggen via eIDAS is verplicht gesteld in de verordening.

 

Met behulp van eGouw 7 release 2 maken wij het voor u mogelijk de EU burger ,na het inloggen via eIDAS, door te verwijzen naar een geïsoleerde website. De website is voorzien van standaard welkom tekst in verschillende talen. Desgewenst kunnen op de website pdf (contact)formulieren voor de EU burger beschikbaar gesteld worden. Een mooi begin om invulling te geven aan de verordening.

 

Wat zit er aan te komen?

Om EU burgers toegang te verlenen tot de gewenste digitale diensterveling is uitwisseling van een Europees Identificatie Nummer noodzakelijk. In ieder geval blijft het noodzakelijk in eerste instantie de EU burger zich te laten identificeren om vervolgens te kunnen registeren. Na identificatie zal het mogelijk zijn de gewenste digitale dienstverlening te bieden aan de betrokken EU burger door middel van een match op Europees Identificatie Nummer.

 

Heeft u inhoudelijk nog vragen? Neem dan contact op met René Ploeg. Bereikbaar via ons algemene nummer of [email protected].

 

Indien u een offerte wenst te ontvangen vragen wij u contact op te nemen met uw Portfoliomanager.