25/5/2018

Berichtenverkeer WOZ – taxatiebureaus

Ook het uitwisselen van WOZ- en taxatiegegevens met een extern taxatiepakket maakt onderdeel uit van het Berichtenverkeer WOZ. Het voordeel van dit berichtenverkeer is dat het taxatiebureau direct op de hoogte is van objectmutaties en hertaxaties naar aanleiding van bezwaarschriften realtime aangeleverd kunnen worden.

GouwIT is samen met 4Value hier een testtraject voor opgestart. Dit traject is begonnen met uitwisselen van technische documentatie over welke berichten ondersteund worden en welke gegevens verwerkt worden door beide partijen. Daarna hebben wij testberichten uitgewisseld. Deze testsets zullen door beide partijen getest worden op verwerking. Daarna zullen wij eerst  een volledige leverancierstest gaan uitvoeren voordat de koppeling bij een klant wordt geïnstalleerd. In de eerste fase wordt de standaardfunctionaliteit zoals in de huidige StUF-TAX bestanden ondersteund. In de fase daarna zal deze standaard uitgebreid worden met o.a. een zogenaamd switchboard waarmee de klant kan instellen welke applicatie leidend is in bepaalde gegevens, zoals waardekenmerken.

Het is ons streven om fase 1 uiterlijk eind dit jaar in productie te hebben staan bij de gemeente Zoetermeer.

Op 16 april heeft een overleg plaatsgevonden bij belastingcentrum Tribuut tussen GouwIT en Ortec, waarbij tevens een afvaardiging van BS-OB en Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) aanwezig waren. Het doel van dit overleg was het maken van afspraken omtrent de overgang op berichtenverkeer ter vervanging van de huidige Ortax-koppeling. GouwIT heeft aangeboden om het traject gelijk te laten lopen met het eerder genoemde traject met 4Value en zal hierom de zelfde set met testberichten aan Ortec ter beoordeling aanbieden. Ortec zal ook testberichten aanleveren. Ook hier is de afspraak om eerst een volledige leverancierstest te doorlopen alvorens de software bij een klant wordt geplaatst. Volgens de voorgestelde planning zullen Tribuut, GBT en BS-OB begin volgend jaar de software gaan testen met als doel dit voor de periode van bezwaarafhandeling in productie te kunnen gebruiken.